Groepsfoto's op jullie bruiloft
detrouwfotos.nl

Groepsfoto's op jullie bruiloft

Op elk huwelijk horen ze erbij: de groepsfoto’s. Ik raad bruidsparen altijd aan om voorafgaand aan de trouwdag goed na te denken welke groepsfoto’s ze willen. En hiervan een lijstje te maken. Dan kan op de trouwdag de ceremoniemeester of iemand anders die het grootste deel van de gasten kent, ervoor zorgen dat iedereen op tijd klaar staat.

Tijdstip groepsfoto’s

Meestal wordt er na afloop van de ceremonie, direct daarna of tijdens de toast, een groepsfoto gemaakt met het hele gezelschap. Afhankelijk van de grootte van de groep en of de locatie hiervoor geschikt is. Nadat iedereen wat gedronken heeft, gaan we meestal over tot het maken van de foto’s in kleinere groepjes. Het werkt het beste om eerst de foto’s te maken waar kleine kinderen (onder de 6 jaar) bij zijn betrokken. Zij hebben vaak maar heel kort de aandacht erbij en zijn daarna snel verveeld.

Hoeveel tijd kost het om groepsfoto’s te maken? Bij 20 groepsfoto’s zou ik rekening houden met 20 minuten. Dus ongeveer een minuut per foto.

Locatie groepsfoto’s

Voor groepen groter dan 20 personen is het prettig om gebruik te kunnen maken van hoogteverschillen. Zoals een bordes of een trap. Omdat anders niet alle gezichten goed op de foto komen. Op sommige locaties is een huishoudtrap of ladder beschikbaar waar ik op kan gaan staan, zodat ik van bovenaf een foto kan maken. Of vanuit een raam van de trouwlocatie.

Bij voorkeur maak ik bij zonnig weer de groepsfoto’s in de schaduw, zodat iedereen zijn/haar ogen goed open kan houden. Als er geen schaduw is, gaan de gasten met hun rug naar de zon staan.

Verder zoek ik op de locatie altijd naar een zo’n rustig mogelijke achtergrond. Groepsfoto’s zijn namelijk al druk genoeg, dus dan wil ik zo min mogelijk afleiding door de achtergrond.

Het is belangrijk om bij het kennismakingsgesprek met de fotograaf van jullie keuze overleg te hebben over de groepsfoto’s. Er is namelijk ook een groep puur journalistieke trouwfotografen, die geen groepsfoto’s maken. Vanuit het journalistieke oogpunt zijn dit namelijk geposeerde foto’s en die passen niet in hun stijl van fotograferen.

Als trouwfotograaf maak ik altijd groepsfoto’s, maar ik raad het bruidspaar aan om het aantal groepsfoto’s niet meer dan 20 te laten zijn. Zodat het niet te veel tijd inneemt in de dagplanning.


Keywords: Groepsfoto (27).

+31 06 26 200 185, danielle.de.reeder@detrouwfotos.nl, Heemskerk, Noord-Holland

Privacyverklaring