Vader en dochter op trouwdag in Heemskerk
detrouwfotos.nl

Vader en dochter op trouwdag in Heemskerk

Deze trotse bruidegom wilde uiteraard graag op de foto met dit schattige, kleine, bruidsmeisje. Die ook nog zijn dochter is.

Trouwfoto’s bij Landgoed Chateau Marquette in Heemskerk

Ondanks dat dit bruidspaar trouwde in Zaandam en hun receptie, diner en feest avond in Van der Valk Hotel Akersloot hadden, wilden ze heel graag hun trouwreportage in de omgeving van Chateau Marquette in Heemskerk. Ik ken de omgeving heel goed, dus ik wist precies de mooie plekken te vinden. Waar we in alle rust foto’s van het bruidspaar met hun kinderen konden maken.

Als een bruidspaar graag een deel van de reportage met hun bruidskinderen wil, dan raad ik altijd aan om die aan het begin van de shoot te laten plaatsvinden. Dat bijvoorbeeld een oma of de oppas met een aparte auto naar de locatie komt. Zodat na het maken van de foto’s met de bruidskinderen, ze weer terug kunnen naar de trouwlocatie. Als ze namelijk eerst een tijd moeten wachten, vinden ze het vaak niet leuk meer om op de foto te gaan. Het is voor kleine kinderen sowieso al een enorm hectische dag met veel prikkels en indrukken. Daarom duurt dit deel van de fotoshoot nooit langer dan een kwartier, om het voor de kinderen ook leuk te houden.


Keywords: journalistieke trouwfoto's (186), trouwreportage (213).

+31 06 26 200 185, danielle.de.reeder@detrouwfotos.nl, Heemskerk, Noord-Holland

Privacyverklaring